Vận chuyển miễn phí

với các đơn hàng từ 20 triệu đồng trở lên

Chúng tôi chuyển hàng miễn phí bất kỳ sản phẩm nào có đơn hàng từ 20 triệu đồng trở lên.

Điều này không áp dụng với các đơn hàng có giá trị thực lớn hơn 20 triệu nhưng chỉ phải thanh toán thấp hơn 20 triệu đồng bởi chương trình khuyến mãi hoặc thẻ ưu đãi.