Thư mời cung cấp

iCar Việt Nam định hướng chuyên doanh các sản phẩm thông minh có thể lắp đặt trên xe ô tô như DVD Android, Cam hành trình, cảm biến áp suất lốp… chúng tôi kêu gọi các nhà cung cấp linh kiện, sản phẩm có liên quan cùng hợp tác kinh doanh.
Mọi thư từ liên hệ xin liên hệ số 0963010958 hoặc email icarviet@gmail.com


TO VENDORS
iCar Vietnam is a company focus to intelligent equipment which can install to the car like Android head
unit, DVR, tire pressure… we really want to do business to all vendors who manufacturing these.
Please feel free to contact us to our phone number +84963010958 or email icarviet@gmail.com