Sinocastel

Sinocastel

Sinocastel là nhà cung cấp đầu android chủ yếu cho xe Toyota và Volkswagen

Đầu Android 10,1inch HT-1005 theo xe Volkswagen Magotan 2015 Tiết kiệm 1%
8.610.000 đ 8.500.000 đ
Đầu Android 10,1inch HT-1006 theo xe Volkswagen Sagitar 2014 Tiết kiệm 1%
8.610.000 đ 8.500.000 đ
Đầu Android 10,1inch HT-1009 theo xe Volkswagen Golf 7 2015 Tiết kiệm 4%
8.810.000 đ 8.500.000 đ
Đầu Android 10,1inch HT-1010 theo xe Volkswagen Tiguan 2015 Tiết kiệm 4%
7.810.000 đ 7.500.000 đ
Đầu Android 10,1inch HT-1011 theo xe Skoda Octavia 2015 Tiết kiệm 4%
8.810.000 đ 8.500.000 đ
Đầu Android 10,1inch HT-1012M theo xe Toyota Prado 2014 Tiết kiệm 2%
9.210.000 đ 9.000.000 đ
Đầu Android 10,1inch HT-1012M theo xe Toyota Prado 2014 [old] Tiết kiệm 57%
9.210.000 đ 4.000.000 đ
Đầu Android 10,1inch HT-1013 theo xe Toyota RAV4 2014 Tiết kiệm 4%
8.810.000 đ 8.500.000 đ
Đầu Android 10,1inch HT-1015 theo xe Toyota  Corolla 2014 Tiết kiệm 13%
9.810.000 đ 8.500.000 đ
Đầu Android 10,1inch HT-1018 theo xe Volkswagen Passat 2014 Tiết kiệm 2%
9.210.000 đ 9.000.000 đ
Đầu Android 10,1inch HT-1019 theo xe Volkswagen Sagitar 2015 Tiết kiệm 1%
8.610.000 đ 8.500.000 đ
Đầu Android 10,1inch HT-1020 theo xe Toyota  Camry 2015 Tiết kiệm 4%
8.810.000 đ 8.500.000 đ