Items marked by the "Khiển vô lăng A1; Khiển vô lăng usb" tag:

Các sản phẩm

1.000.000 đ

Giảm giá 50% (500.000 đ) nếu lắp đâu Android do iCar Việt Nam cung cấp

- Hỗ trợ tất cả các xe có khiển vô lăng điện trở (vô lăng analog) như Toyota, Kia, Hyundai...;

- Nhờ có mô đun vô lăng A1, mỗi nút trên vô lăng cho phép gán từ 3 ÷ 6 chức năng khác nhau như: next bài, lùi bài, tăng giảm âm lượng, mở ứng dụng bất kỳ (mở phần mềm dẫn đường, xem phim, nghe nhạc, gọi khiển giọng nói...v.v.), thực hiện tác vụ bất kỳ của phần mềm tasker... tùy theo cách bấm như sau:

  1. + Bấm đơn (Single Click);
  2. + Bấm giữ (Longpress);
  3. + Bấm đúp (Double click);
  4. + Bấm đúp và giữ (Double click Longpress);
  5. + Bấm ba lần (Trible Click);
  6. + Bấm ba lần và giữ (Trible Click Longpress);

So với chức năng nguyên bản theo đầu (chỉ gồm các chức năng điều khiển đa phương tiện như Next, Preview, Mode, Mute, Volume+, Volume-), mô đun mở rộng điều khiển vô lăng A1 cho phép thực hiện tất cả các nhiệm vụ mà đầu android có thể làm được. Theo đó, giả sử vô lăng có 5 nút (hầu nết xe Toyota) sẽ cho 5 x 6 = 30 chức năng có thể gán; Xe KIA 5- 8 nút cho từ 30 ÷ 48 chức năng có thể gán.


Còn hàng
+