Đổi trả miễn phí

Để đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng, chúng tôi có chính sách đổi, trả lại hàng miễn phí cho các sản phẩm mà vì một số nguyên nhân khách quan nào đó nó không đáp ứng mong đợi của khách hàng.

Bạn có thể khởi tạo một yêu cầu đổi, trả lại hàng từ tài khoản khách hàng đã đăng ký.