Bộ lọc sản phẩm

Giá bán
đ  –  đ
  • 9000000đ
  • 10800000đ
Thương hiệu

Ownice

Đầu android Ownice đã được phát triển qua nhiều thế hệ như C200, C300, C500 và C500+ (C500 Plus).

Hiện nay carpad.vn phân phối đầu android Ownice C500 và C500+.

+ Đầu android Ownice C500 có 2 phiên bản như sau:

- Phiên bản thứ 1: RAM 2GB, ROM16GB , CPU 4 nhân (Quart Core). Các đầu thế hệ này có mã sản phẩm là OL-xxxxF (trong đó xxxx là các con số từ 0 - 9, ví dụ OL-6666F). Phiên bản này đã dừng sản xuất

- Phiên bản thứ 2: RAM 2GB, ROM32GB, CPU 8 nhân (Octa Core). Mã sản phẩm của thế hệ thứ 2 là OL-xxxxG.

c500-4-8core.jpg

+ Đầu Thế hệ đầu android Ownice C500+ có đặc điểm là màn hình lớn hơn (9" và 10.1") kính cường lực. Mã sản phẩm là OL-xxxxP (trong đó xxxx là các con số từ 0 - 9, ví dụ OL-9734P)